Een verplantmachine maakt het mogelijk om zelfs grote en oude bomen op een verantwoorde manier te verplaatsen. Daar is natuurlijk nog wel de kennis van een expert bij nodig. De bomendienst van BTL zorgt ervoor dat bomen de mogelijkheid hebben om te groeien. Zelfs als ze in een stad staan. Vooral in bebouwde gebieden is het belangrijk om ervoor te zorgen dat bomen kunnen blijven voortbestaan. Ze zuiveren de lucht en zorgen dat er voldoende zuurstof aanwezig is. Er is vaak weinig ruimte voor bomen in een stad. Het kan daarom behoorlijk ingewikkeld zijn om een gezond aantal bomen in stand te houden. Daarnaast zijn bomen natuurlijk ook erg mooie verschijningen. Elke boom is uniek, en dat maakt ze juist zo mooi en interessant. Bij BTL geven ze om bomen. Ze doen er alles aan om elke boom de ruimte en groeimogelijkheden te geven die ze verdienen.

Het beschermen van het klimaat


Het klimaat heeft ernstig te lijden door menselijk toedoen. Daar is de laatste tijd gelukkig steeds meer aandacht voor. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan het reduceren van de uitstoot van schadelijke gassen. Dat is een stap in de goede richting. Op internationaal niveau worden afspraken gemaakt en verdragen ondertekend om het klimaat te beschermen. Op kleine schaal gebeuren er ook veel dingen. Gemeenten geven bijvoorbeeld subsidies voor het aanleggen van parken en zonnepanelen. Ook wordt er veel onderzoek gedaan in universiteiten en onderzoekscentra. BTL probeert ook een steentje bij te dragen. Door lokaal te zorgen voor het beheer en behoud van begroeiing. Bomen en planten zorgen voor gezondere lucht en dus een betere leefomgeving. Natuurlijk is de natuur ook gewoon erg mooi. Veel mensen kunnen genieten van een goed aangelegd park of een mooie tuin. De experts van BTL weten hoe je dat allemaal het beste kunt realiseren

Er zijn ontzettend veel aanbieders van MBO opleidingen. Toch zijn er maar weinig die zo veel aandacht hebben voor de individuele student als Fabius Opleidingen. Het instituut heeft al meer dan 30 jaar ervaring en dat zullen nieuwe studenten snel merken. De leerkrachten zijn allemaal gedreven en doen er alles aan om jou je diploma te laten halen. Zo kun je bijvoorbeeld altijd terecht bij één van je docenten als je vragen of problemen hebt. Studenten van Fabius worden gemotiveerd om hun opleiding af te ronden. Bovendien zijn de diploma’s erg waardevol. Ze zijn namelijk gericht op het invullen van functies binnen bedrijven en organisaties waar veel vraag naar is. Je kunt daarbij denken aan posities binnen de marketing, verkoop, administratie, boekhouding of de klantenservice. Daar is altijd veel vraag naar geweest en dat zal ook nog wel even zo blijven. Door een waardevol diploma van Fabius Opleidingen te behalen verhoog jij je kansen om een goedbetaalde en leuke baan te vinden.

Werkgevers zijn op zoek naar mensen met specifieke vaardigheden

Fabius biedt doelgericht opleidingen aan. Dat wil zeggen dat alle programma’s gericht zijn op het invullen van specifieke functies op de arbeidsmarkt. Bedrijven zijn altijd op zoek naar geschoold personeel. Boekhouders en administratief medewerkers vormen een groot deel van het personeel van een bedrijf. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest en dat zal nog wel even zo blijven. Een diploma van Fabius is daarom waardevol en zal jou helpen met het vinden van een passende goedbetaalde baan. Omdat je geschoold bent om een bepaalde functie in te vullen weten werkgevers ook meteen wat jij kunt. Dat is handig als je gaat solliciteren. Werkgevers nemen namelijk graag mensen aan die al opgeleid zijn voor bepaalde functies. Door de aandacht voor vaardigheden en de praktijk zul jij je snel kunnen aanpassen.

Als er iets vervelends voorgevallen is en je iets gedaan hebt dat niet door de beugel kan zul je daarvoor een straf krijgen. Om daarvoor niet naar de rechtbank te hoeven om voor de rechter te verschijnen word je opgeroepen voor een TOM-zitting. Zoek voordat je daar naartoe gaat altijd een betrouwbare advocaat om je bij te staan. Een betrouwbare advocaat vindt je op strafbeschikking-advocaat.nl

Hogere straf bij een strafbeschikking

Als je wordt opgeroepen voor een TOM-zitting wordt de straf bepaald door de officier van justitie. Deze geeft je dan een strafbeschikking. Omdat een strafbeschikking ook gevolgen voor je kan hebben op de lange termijn is het altijd slim deze niet zonder meer te accepteren. Een advocaat kan je hierbij helpen omdat zij goed op de hoogte zijn hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Een strafbeschikking valt veelal hoger uit dan een vonnis van een rechter omdat er met onvolledige dossiers gewerkt wordt en men de zaak zo snel mogelijk wil afhandelen. Dit is al reden genoeg om tegen de strafbeschikking in verzet te komen.

Ook gevolgen voor later

Daarnaast kan een strafbeschikking ook negatieve gevolgen hebben omdat je een aantekening krijgt op je strafblad. Als je later in je leven bijvoorbeeld een baan vindt waar je een Verklaring Omtrent Gedrag voor dient te overleggen krijg je deze niet omdat je een strafblad hebt en loop je dus kans de baan mis te lopen.

Laat je altijd bijstaan door een advocaat

Een advocaat kan je voor en tijdens de TOM-zitting bijstaan. Ze kunnen pleiten voor vermindering van de straf en in bepaalde gevallen zorgen zij er zelfs voor dat de zaak geseponeerd wordt. Je mag zelf je zaak bepleiten maar een advocaat is beter op de hoogte van alle regels en kan vaak meer voor je bereiken dan je zelf kunt.