Garandeer veiligheid met de NEN 3140 cursus

De cursus NEN 3140 is erop gericht dat de veiligheid van werknemers gewaarborgd is. Personeel dat werkt met laagspanningsinstallaties moet in staat zijn om te reageren bij gevaarlijke situaties. Cursisten krijgen verschillende vaardigheden geleerd die belangrijk zijn voor de veiligheid. Ook leren ze de basisvaardigheden van elektrotechniek en de kennis die daarbij hoort.

Gevaar zit in een klein hoekje

Er zijn altijd bepaalde risico’s verbonden aan het werken met laagspanningsinstallaties. Elektrische installaties kunnen gevaarlijk zijn, zeker als je een monteur, reparateur of installateur bent. De kans dat er iets mis gaat is klein als de veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd. Desondanks kunnen de gevolgen groot zijn als er toch iets misgaat, bijvoorbeeld door een ongeluk. De NEN 3140 cursus helpt werknemers omgaan met dit soort situaties. Wanneer er wat verkeerd gaat kan er zo adequaat worden opgetreden. Bovendien kan iemand die de NEN 3140 cursus afrondt aangewezen worden als Voldoend Onderricht Persoon door een werkgever. Daarnaast is het verstandig dat iedereen die binnen de elektrotechniek werkt de cursus volgt. De cursus heeft uiteraard een theoretisch deel. Daar leer je de basis van de elektrotechniek en de gevaren die het werk met zich meebrengt. Het overgrote deel van de cursus is echter gericht op de praktijk. Cursisten zullen in een veilige setting oefenen. Hierbij komen verschillende situaties naar voren die zo realistisch mogelijk worden nagebootst. Zo leren cursisten hoe ze moeten handelen als er zich werkelijk een ongeval voordoet.

De ervaring van Kenteq

Kenteq is een specialist op het gebied van technische opleidingen. Daar hoort ook bij dat er veilig gewerkt wordt. De cursus NEN 3140 is speciaal ontwikkeld om de veiligheid te garanderen van mensen die elektrotechnische handelingen uitvoeren. Veel mensen hebben al geprofiteerd van de kennis en ervaring van Kenteq. De cursussen en opleidingen die worden aangeboden zijn stuk voor stuk van hoog niveau.